Nieuws...

dinsdag 18 februari 2014

Bijna € 41.000 om nummer één te vervangen door nummer twee


De twee selectieprocedures, om een opvolger voor Carla Galle als administrateur-generaal bij BLOSO aan te duiden, hebben in totaal € 40.998,62 (exclusief BTW) gekost. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck in een schriftelijke vraag van Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “BLOSO heeft dus bijna € 41.000 moeten uitgeven om uiteindelijk de voormalige eerste in rang te vervangen door de voormalige tweede in rang.”

Op 31 mei 2013 kwam er een einde aan een periode van meer dan 20 jaar waarin Carla Galle aan het hoofd stond van het BLOSO, de Vlaamse sportadministratie. Met ingang van 1 juni 2013 werd ze op pensioen gesteld door de Vlaamse Regering. Tegelijkertijd werd de selectieprocedure voor het aanduiden van een opvolger opgestart. In afwachting van een opvolger werd adjunct-administrateur-generaal Philippe Paquay aangeduid als waarnemend administrateur-generaal. Ulla Werbrouck: “Bij de start van de selectieprocedure staken meteen harde geruchten op dat de opvolging van mevr. Galle reeds politiek geregeld was. De kabinetschef van de minister van Sport (Gert Vande Broek) lag in pole-position. Ik interpelleerde daarom de minister om hem erop te wijzen dat er geen sprake kon en mocht zijn van een politieke benoeming. Integendeel, de juiste persoon op de juiste plaats diende gekozen te worden.”

Op 20 september 2013 raakte dan bekend dat de eerste selectieprocedure geen geschikte opvolger voor Carla Galle opgeleverd had. De eerste selectieprocedure werd afgesloten, de functie werd opnieuw vacant verklaard en een tweede selectieprocedure werd opgestart. Een goede maand geleden, op 10 januari 2014, besliste de Vlaamse Regering om Philippe Paquay aan te stellen als administrateur-generaal van het Agentschap BLOSO. Dhr. Paquay haalde het van nog één andere geschikt bevonden kandidaat en met ingang van 1 februari 2014 heeft dhr. Paquay definitief de leiding van BLOSO op zich genomen. Het uiteindelijke resultaat van twee selectierondes is zodoende dat de voormalige nummer één (Galle) van BLOSO vervangen werd door de voormalige nummer twee (Paquay).

Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck bevroeg de Vlaamse minister van Sport dan ook naar de kostprijs van de twee selectieprocedures. De eerste selectieprocedure was iets duurder en kostte € 20.657,06 (excl. BTW). De tweede selectieprocedure klokte af op een kostprijs van € 20.341,56 (excl. BTW). De totale kostprijs van de twee selectieprocedures bedroeg zodoende € 40.998,62 (exclusief BTW).

Ulla Werbrouck: “BLOSO heeft bijna € 41.000, exclusief BTW, moeten uitgeven aan twee selectieprocedures waarbij de uitkomst uiteindelijk is dat de voormalige adjunct van de administrateur-generaal nu zelf administrateur-generaal geworden is. Dat is zeker niet weinig. Ik ben vooral tevreden dat BLOSO in handen is komen te liggen van een persoon die reeds bekend is met het reilen en zeilen van BLOSO en dat de politieke benoeming, ondanks dat de persoon er waarschijnlijk alle kwaliteit voor had, er niet van gekomen is.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten