Nieuws...

vrijdag 10 januari 2014

Brede School met Sportaanbod: verankering en uitbreiding met 8 FOLLO’s


Het concept Brede School met Sportaanbod zal door BLOSO, in samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), verankerd en verder uitgerold worden over gans Vlaanderen. Daarom wordt ook gestreefd naar een uitbreiding van het contingent FOLLO-leerkrachten (combinatiejobs) met 8 FOLLO’s. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck van Vlaams minister van Sport Ulla Werbrouck: “Brede School met Sportaanbod is een project waaraan ik uitermate veel geloof hecht. Vlaanderen streeft nu naar 33 FOLLO-leerkrachten, maar dit zijn peanuts i.v.m. Nederland waar de overheid een 2.200 dergelijke combinatiejobs subsidieert.


De proeftuin ‘Brede School met sportaanbod’, een samenwerking tussen BLOSO en SVS, was één van de vijf proeftuinen binnen het zogenaamde participatiedecreet. De opdracht van deze proeftuin was het stimuleren van kinderen en jongeren tot een life-time sportief engagement, via het ontwikkelen van naschools sportaanbod. De proeftuin ontwikkelde twee vaste, gestroomlijnde formules: SNS (Sport Na School voor het secundair onderwijs) en Sportsnack (basisonderwijs).

Omdat de proeftuin leidde tot ‘een breed en toegankelijk sportaanbod voor kinderen en jongeren in hun directe leefomgeving’, besliste de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters – overigens terecht - om deze proeftuin structureel te verankeren. Ulla Werbrouck: “De structurele verankering van deze proeftuin krijgt mijn steun. Ik heb altijd geloofd in het format ‘Brede School met sportaanbod’ omdat we hiermee op een nieuwe, innovatieve manier kinderen en jongeren stimuleren tot sportbeoefening. Veel jongeren en kinderen halen de bewegingsrichtlijn niet, maar via dit format kan men een breed spectrum (armen, allochtonen,…) van jongeren bereiken en stimuleren tot sportbeoefening zonder dat het competitieve daarbij belangrijk is. Het probleem van de proeftuin was en is echter dat het aanbod niet in staat was en is om heel Vlaanderen te bestrijken.”

Omwille van de structurele verankeringen wordt het budget voor de Brede School met sportaanbod in 2014 verhoogd naar 1.074.000 euro. Dat is 300.000 euro meer dan in 2013. Met dit verhoogd budget streven BLOSO en SVS dan ook naar een substantiële uitbreiding van het contingent FOLLO-leerkrachten met 8 FOLLO’s (gedetacheerde leerkrachten LO), in functie van specifiek in te vullen regio’s. Hiermee zou het bestaande contingent FOLLO’s (25 in 2012-2013) toenemen tot 33. Ulla Werbrouck: “25 FOLLO-leerkrachten bestrijken momenteel circa de helft van het Vlaamse grondgebied. Met 25 extra FOLLO-leerkrachten zou zodus heel Vlaanderen bereikt kunnen worden. Een uitbreiding met 8 FOLLO’s betekent zodus een stap vooruit doch het is onvoldoende om heel Vlaanderen te kunnen bestrijken. Als je dit vergelijkt met Nederland, waar het FOLLO-project overgenomen werd en waar de Nederlandse overheid ongeveer 2.200 combinatiejobs subsidieert, dan weet je dat we in Vlaanderen nog heus wel wat werk op de plank hebben liggen. Hopelijk worden in de komende jaren dan ook nog bijkomende middelen ingezet om dit contingent FOLLO-leerkrachten jaarlijks verder uit te breiden teneinde een volledige uitrol van de Brede School met sportaanbod in Vlaanderen te verwezenlijken.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten