Nieuws...

donderdag 16 januari 2014

Al een biologisch paspoort voor 321 Vlaamse elitesporters


NADO Vlaanderen stelde in de periode 2009-2013 321 unieke biologische paspoorten op van Vlaamse elitesporters. De kostprijs hiervoor bedroeg € 58.606,61. Dit leidt Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck af uit cijfergegevens verleent door de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck erkent dat de dopingjagers steeds nieuwe opsporingsmethodes en –technieken voor de dopingstrijd moeten introduceren maar heeft anderzijds steeds gevraagd om voorzichtig om te springen met het biologisch paspoort omdat nog geen wetenschappelijke en juridische consensus over de geldigheid en validiteit van dit paspoort bestaat.


Het biologisch paspoort vervult internationaal een steeds belangrijker wordende rol in de bestrijding van dopinggebruik bij elitesporters. Het biologisch paspoort is an sich een individueel elektronisch document van een atleet waarin de resultaten van bloed- en urinecontroles gedurende een langere periode worden bijgehouden. Ook het nieuwe Vlaamse dopingdecreet van 25 mei 2012 voert middels artikel 15 de mogelijkheid in om een biologisch paspoort op te stellen. Ulla Werbrouck: “Hoewel de gerenommeerde professor Van Eenoo, DoCoLab UGent, ervan overtuigd is dat het biologisch paspoort 100% betrouwbaar is, staan niet alle dopingexperts op deze lijn. Een aantal experts omschreven het biologisch paspoort reeds meermaals als zowel een juridische als wetenschappelijke aberratie, gesteund op kansberekening. Net daarom heb ik altijd gevraagd om voorzichtig om te springen met het gebruik van het biologisch paspoort tot een eenduidige wetenschappelijke consensus over het biologisch paspoort bestaat.”

Natuurlijk is het essentieel dat Vlaanderen WADA-conform is. Zodoende moet Vlaanderen volgen wanneer het WADA het biologisch paspoort invoert voor de dopingstrijd op te voeren. In die zin stelde Ulla Werbrouck een vraag aan de Vlaamse minister van Sport inzake het aantal biologische paspoorten voor Vlaamse elitesporters en de hieraan verbonden Vlaamse kosten. Uit het antwoord van de minister blijkt dat in de periode 2011-2013 voor 321 Vlaamse elitesporters (125 in 2011, 101 in 2012 en 95 in 2013) een biologisch paspoort opgesteld werd. De sporters zijn atleten, triatleten, duatleten of wielrenners. Ulla Werbrouck: “Momenteel mag NADO Vlaanderen enkel biologische paspoorten opstellen voor Vlaamse elitesporters in de sporttakken atletiek, triatlon, duatlon en wielrennen. Voor de overige sporttakken heeft NADO Vlaanderen nog geen overeenkomsten gesloten met de internationale sportfederaties.”

De kosten voor de Vlaamse overheid verbonden aan het opstellen van deze biologische paspoorten liep in de periode 2010-2013 op tot € 58.606,61. Deze kostprijs beslaat de aankoop van materiaal, de analysekost en de vergoedingen van experten voor de beoordeling van verdachte waarden.

Ulla Werbrouck: “Het biologisch paspoort draagt bij tot de bescherming van de gezondheid van sporters, maar de grondgedachte achter het biologisch paspoort is dat gespreid in de tijd bepaalde biologische parameters worden gecontroleerd, waardoor op indirecte wijze de gevolgen van dopinggebruik zichtbaar worden, en niet dat wordt getracht het dopingmiddel zelf op te sporen. Dit kan aanleiding geven tot bedenkingen wat de rechten van de verdediging betreft. Daarom hebben verschillende experts, net als de Europese Commissie, meermaals hun twijfels geuit of uitsluitend kan vertrouwd worden op het biologisch paspoort om disciplinaire sancties op te leggen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten