Nieuws...

woensdag 9 januari 2013

Minister Vandeurzen vraagt Brugada om zich te conformeren aan de Vlaamse regelgeving.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck stelde vandaag een actuele vraag aan Vlaams minister van Volksgezondheid over de aangekondigde hartscreening van Pedro Brugada. Minister Vandeurzen deed hierbij een oproep aan dokter Brugada om zich te conformeren aan de geldende Vlaamse regelgeving t.b.v. het voeren van een bevolkingsonderzoek. “Juridisch gezien lijkt dit logisch desondanks dat er sprake is van een privaat initiatief dat gefinancierd wordt met private middelen. Hopelijk gaat Pedro Brugada op de uitnodiging in en ontvang hij snel de toestemming. Brugada is namelijk met een concreet screeningsproject gekomen, waar de Vlaamse overheid, en meer specifiek Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, dit sinds 2009 nalaat om te doen”, stelt Ulla Werbrouck.

Even schetsen: naar aanleiding van een aantal betreurenswaardige sterfgevallen van jonge sportertjes in het voorjaar van 2012 kondigde de gerenommeerde cardioloog Pedro Brugada aan dat hij in 2013 van start wou gaan met het screenen van 12-jarige sportertjes. Daartoe was hij enkel nog op zoek naar sponsors die dit project konden financieren. Eind 2012 verklaarde dokter Brugada concreet dat hij in 2013 effectief van start zou gaan met het screenen van 12-jarigen. Hij had de nodige sponsors gevonden en wou zich tevens niet uitsluitend richten naar 12-jarige sportertjes. “Als voorstander van meer sportmedische keuring vond ik dit een lovenswaardig initiatief, alhoewel dat er zeker te discussiëren valt over het feit of het wel het meest kostenefficiënt en –effectief systeem is”, duidt Ulla Werbrouck haar standpunt.

Het probleem met de screening van Pedro Brugada stelt zich in het feit dat het in concrete om een bevolkingsonderzoek gaat. Teneinde een bevolkingsonderzoek te kunnen en mogen uitvoeren moet de initiatiefnemer de toestemming vragen en verkrijgen van de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid. Maar dokter Brugada heeft deze toestemming echter tot op heden niet verkregen. “Hoewel het een privaat initiatief betreft dat volledig gefinancierd zal worden met private middelen heeft dokter Brugada de toestemming nodig van minister Vandeurzen. Die regels werden o.a. ingevoerd om de kwaliteit van een bevolkingsonderzoek te garanderen en om uit te sluiten dat eender wie een bevolkingsonderzoek zou kunnen gaan inrichten. Ondanks dat dokter Brugada een gerenommeerd cardioloog is, dient ook hij zich te houden aan de Vlaamse regelgeving”, vindt Ulla Werbrouck.

Ulla Werbrouck polste dan ook tijdens de plenaire vergadering naar de reactie van minister Vandeurzen op deze situatie. Minister Vandeurzen nodigde Brugada uit om zich te conformeren aan de Vlaamse regels. Indien dit niet gebeurd, verwacht de minister dat de administratie stappen onderneemt om de regelgeving te laten naleven. “Ik hoop dat dokter Brugada ingaat op deze uitnodiging en daarna ook de toestemming voor zijn onderzoek verwerft. Want Pedro Brugada heeft een concreet project, dat bovendien een privaat initiatief is en ook gefinancierd wordt met private middelen, gelanceerd t.b.v. het voorkomen van een hartfalen bij o.a. jonge sportertjes. En dat is nu net wat de Vlaamse overheid, en meer bepaald de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters, sinds 2009 nalaat om te doen. Brugada onderneemt, terwijl de Vlaamse overheid overlegt en discussieert”, besluit Ulla Werbrouck.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten