Nieuws...

maandag 3 maart 2014

2 jaar later: Vlaanderen zag nog geen cent EK zwemmen terug

Ruim 2 jaar nadat het EK zwemmen in het Sportpaleis in Antwerpen afgelast werd omwille van financiële problemen, zag Vlaanderen nog steeds geen eurocent terug van het uitbetaalde voorschot ter waarde van € 100.000. Dit antwoordde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters aan Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. Ulla Werbrouck: “Meer en meer lijkt het onwaarschijnlijk dat Vlaanderen nog één eurocent van die € 100.000 zal kunnen recupereren.”

In de zomer van 2012 moest het EK zwemmen normaliter plaatsvinden in het Sportpaleis. Half februari kwamen echter financiële problemen aan het licht en een paar weken later werd het bericht wereldkundig gemaakt dat het EK niet zou doorgaan in de Scheldestad maar wel in Debrecen (Hongarije). Dit was ook slecht nieuws voor de Vlaamse Regering omdat reeds een voorschot van € 100.000 uitbetaald werd aan de organisator van het EK zwemmen. Ulla Werbrouck: “Normaal wordt een eerste schijf van 70% betaald, maar omwille van de substantiële voorbereidingskosten die met de organisatie van een evenement van deze grootteorde gepaard gaan, werd door de Vlaamse Regering beslist om 89% of € 100.000 als 1ste voorschot uit te betalen. Doordat het EK zwemmen niet plaatsvond, was mijn vraag of Vlaanderen dit geld nog ooit zou terugzien?


Beging maart 2012 kondigde de Vlaamse minister van Sport aan dat hij het verleende bedrag zou terugeisen. De organisator zelf, dhr. Georges Straetemans, beloofde indertijd dat het bedrag tegen eind maart ’12 terugbetaald zou worden. Uit het meest recente antwoord van de Vlaamse minister van Sport (SV nr. 374 van 28 januari 2014) blijkt dat niets minder waar is: “Het voorschot noch een deel ervan werd tot op heden terugbetaald. De vereffenaar van de vzw heeft laten weten dat in Swimevents vzw geen vermogen meer aanwezig is. Dit dossier wordt inmiddels echter onderzocht door een raadsman om na te gaan welke bijkomende acties nog door de Vlaamse Regering kunnen worden ondernomen. Ik kan u garanderen dat we al het mogelijke zullen doen, maar de afloop van deze procedures blijft moeilijk te voorspellen“, aldus de minister.


Ulla Werbrouck: “Ruim twee jaar nadat het EK zwemmen in Antwerpen afgelast werd, kon de Vlaamse overheid nog geen cent van het verleende voorschot recupereren. Meer en meer wordt duidelijk dat het wel heel onwaarschijnlijk is dat Vlaanderen ooit nog een eurocent van het verleende voorschot van € 100.000 zal terugzien. Ik hoop dat de Vlaamse overheid in de toekomst voorzichtiger is wanneer ze hogere voorschotten uitkeert aan organisatoren van topsportevenementen wanneer twijfels bestaan omtrent de financiële kant van de organisatie. De Vlaamse overheid moet haar centen beheren als een goede, voorzichtige huisvader.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten