Nieuws...

woensdag 5 maart 2014

Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) onvoldoende gekend


In vijf maanden tijd werden amper bijna 500 sportmedische onderzoeken uitgevoerd volgens de nieuwe Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO). Dit blijkt uit cijfergegevens van de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “De minister moet maatregelen nemen om de Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek bekender te maken bij het brede Vlaamse Sportpubliek, want een goed uitgevoerd sportmedisch onderzoek kan blessures en zelfs sterfgevallen vermijden.”

De nieuwe Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek werd begin 2013 door de Vlaamse Vereniging van Sport- en Keuringsartsen gepresenteerd. Deze richtlijn vormde het antwoord van de minister op de problematiek van de plotse sportdoden. Sedert maart 2013 kunnen zodoende recreatieve of competitieve sporters een sportmedisch onderzoek laten uitvoeren volgens deze nieuwe richtlijn. Samen met de nieuwe richtlijn werd ook de website www.sportkeuring.be gelanceerd.

Begin 2014 vond Ulla Werbrouck het tijd om de minister eens te vragen naar het maandelijks aantal uitgevoerde sportmedische onderzoeken in 2013 volgens het nieuwe VASO-protocol. Hierna de cijfers:


Periode
VASO
augustus 2013
197
september 2013
61
oktober 2013
75
november 2013
85
december 2013
74
Totalen
492
 Bron: SV nr. 276 aan minister Muyters

Uit de cijfers van de Vlaamse minister van Sport blijkt dat op 5 maanden tijd slechts 492 sportmedische onderzoeken volgens het VASO-protocol uitgevoerd werden. Hoewel de minister in september ‘13 nog aangaf dat hij de volgende maanden een duidelijke stijging in het aantal uitgevoerde onderzoeken volgens het protocol verwachtte, blijkt in zijn meest recente cijfergegevens dat het aantal enkel afgenomen is sinds augustus ‘13. De minister erkent zelf dat het aantal onderzoeken beperkt is en wijt dit aan het feit dat enkel de erkende keuringsartsen momenteel toegang hebben tot het elektronisch platform.

Ulla Werbrouck: “Het beperkt aantal uitgevoerde sportmedische onderzoeken toont aan dat de Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek zijn intrede zeker nog niet gekend heeft binnen de brede Vlaamse sportwereld. Voor het voeren van een gezond sportbeleid is het broodnodig dat de gefaseerde invoering van de VASO verdergezet wordt en de nodige initiatieven genomen worden om de VASO en het sportmedisch onderzoek bekender te maken bij het brede Vlaamse sportpubliek. Bovendien hoop ik dat vele Vlaamse sportfederaties aan hun leden zullen vragen om een sportmedisch onderzoek volgens het VASO-protocol te ondergaan. Een goed sportmedisch onderzoek draagt bij tot een gezonde sportbeoefening maar vermijdt ook blessures en zelfs sterfgevallen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten