Nieuws...

maandag 7 april 2014

Tijdelijke crossterreinen in 3 van de 4 havengebieden.


In november 2013 kondigde de Vlaamse regering aan dat er gepoogd zou worden om in de vier havengebieden (Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen) tijdelijke terreinen voor motorcrosssport te verwezenlijken. Vandaag kondigde de Vlaamse regering aan dat in 3 van de 4 Vlaamse havengebieden tijdelijke oefenterreinen kunnen komen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck blijft met enkele vragen zitten: “De sector moet nog zoveel stappen zelf ondernemen (overleg opstarten, vergunning aanvragen,…) dat ik me de vraag stel of er op korte termijn effectief tijdelijke terreinen gecreëerd zullen worden. Bovendien lossen tijdelijke oefenterreinen de structurele problemen voor de sector niet op. Permanente terreinen zijn uiteindelijk wat deze tanende sector daadwerkelijk nodig heeft.”

De teloorgang van de motorcross is al even gaande. Waar Vlaanderen, voor de invoering van de VLAREM-wetgeving, rond 1990 nog beschikte over 103 permanente motorcrossterreinen zijn er momenteel nog slechts 4 Vlaamse omlopen over. In 2002 werd door de Vlaamse regering beslist om minimaal 12 en maximaal 15 locaties voor lawaaihinderlijke sporten te voorzien. Van dit alles is nooit iets in huis gekomen, ook niet tijdens deze legislatuur. In de periode 2009-2013 bleef Vlaanderen steken in provinciale onderzoekrondjes en overlegmomenten. Tot de Vlaamse minister van Sport in november 2013 uiteindelijk met een conceptnota kwam. Hierin kondigde de minister aan dat hij op korte termijn overleg zou opstarten om in de vier havengebieden (Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen) tijdelijke terreinen voor motorcrosssport te verwezenlijken. Ulla Werbrouck: “De werkwijze om via de provincies nieuwe gereglementeerde omlopen aan te wijzen, heeft, zoals ikzelf voorspelde, geen enkel concreet resultaat opgeleverd. Hoewel hijzelf beloofd had om effectief terreinen aan te duiden, kon de Vlaamse minister van Sport in november 2013 enkel uitpakken met het nieuws dat hij ‘op korte termijn overleg zou opstarten om tijdelijke terreinen te realiseren in de vier havengebieden.”

Hoewel hijzelf eind 2013 vooropstelde om consensus te bereiken, werd, o.a. door de lauwe reacties van de havengebieden op het voorstel, al snel duidelijk dat ook deze deadline niet haalbaar was. Vandaag besliste de Vlaamse regering uiteindelijk dat in de havens van Gent, Oostende en Antwerpen tijdelijke oefenterreinen voor de motorcross kunnen komen. “Met de haven van Zeebrugge lopen de gesprekken nog en de stad Antwerpen engageert zich ook om op lange termijn een oplossing te zoeken”, aldus de persmededeling van de Vlaamse regering.

Ulla Werbrouck: “Ik erken dat tijdelijke oefenterreinen voor de motorcross van waarde zijn. Desondanks stel ik me toch vragen bij deze beslissing. De sector zal nog veel werk hebben vooraleer de tijdelijke terreinen daadwerkelijk in de havengebieden zullen opduiken. Vergunningen aanvragen, de invulling en uitbating van die terreinen opstarten en de gebruiksvoorwaarden bespreken met de havenbedrijven en omwonenden. Dat zal niet allemaal op één, twee, drie afgerond kunnen worden, laat staan dat dit van een leien dakje zal lopen.

Daarnaast zal de sector ook financiële inspanningen moeten leveren om de terreinen op te starten. De vraag is of de sector daartoe bereid is want de tijdelijke terreinen kunnen ook van de ene op de andere dag verdwijnen wanneer er zich een economische havenactiviteit aandient.

Mijn conclusie is dan ook dat de MX-sector zeker nog wel wat werk heeft vooraleer de eerste motoren over de oefenterreinen in havengebied zullen rijden. De Vlaamse overheid heeft met deze beslissing een kleine stap vooruit gezet om een noodlijdende sector te steunen. Evenwel wil ik de Vlaamse politieke wereld eraan herinneren dat aan de sector permanente of gereglementeerde omlopen beloofd zijn. Om de motorcross, een sport die ons zoveel sportieve successen gebracht heeft, een overlevingskans te bieden, zijn permanenten crossterreinen daadwerkelijk nodig om het structureel probleem op te lossen. Tijdelijke oefenterreinen zijn in die zin slechts een lappendeken.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten